VisClient/org/hfbk/vis/visnode/VisPartitionNode.java

Go to the documentation of this file.
00001 package org.hfbk.vis.visnode;
00002 
00003 import java.util.HashMap;
00004 import java.util.LinkedList;
00005 import java.util.List;
00006 import java.util.Random;
00007 
00008 import org.lwjgl.util.vector.Vector3f;
00009 
00010 
00025 public class VisPartitionNode extends VisNode implements VisUI{
00026     float scale;
00027     boolean dirty=false;
00028     
00029     
00030     VisPartitionNode(Vector3f position) {
00031         super(null, position);
00032     }
00033 
00034     public void add(VisNode node) {
00035         super.add(node);
00036         dirty=true;
00037     }
00038     
00039     
00040     
00042     HashMap<Triple,VisPartitionNode> partition=new HashMap<Triple,VisPartitionNode>();   
00043     
00044     
00045 
00046     void balance(){
00047         
00048         if (parent instanceof VisPartitionNode){
00049             //recenter node but keep childrens word position
00050             Vector3f.add(position,center(),position);                
00051         }
00052         scale=getExtends()/2;
00053         if(children.size()>30 && scale>20){
00054             List<VisPartitionNode> newCells=new LinkedList<VisPartitionNode>();
00055             for (VisNode node: children){
00056                 Vector3f p=node.position;
00057                 
00058                 Triple pair=new Triple(
00059                     (int)(p.x/scale), 
00060                     (int)(p.y/scale), 
00061                     (int)(p.z/scale)        
00062                 );       
00063                 VisPartitionNode cell=partition.get(pair);
00064                 if (cell==null){
00065                     cell=new VisPartitionNode(new Vector3f());
00066                     partition.put(pair, cell );
00067                     newCells.add(cell);
00068                 }                
00069                 cell.add(node);
00070             }
00071             
00072             children.clear();
00073             
00074             for(VisNode n: newCells)
00075                 super.add(n);
00076             
00077         }
00078     }
00079     
00080     final Random hasher=new Random();
00081     
00082     class Triple{
00083         
00084         int x,y,z;
00085         public Triple(int x, int y, int z) {
00086             this.x=x; this.y=y; this.z=z;
00087         }        
00088         public int hashCode() {
00089             hasher.setSeed(x+y*0x10000L+z*0x100000000L);
00090             return hasher.nextInt();
00091         }
00092         public boolean equals(Object o) {
00093             return (o instanceof Triple 
00094                     && ((Triple)o).x==x 
00095                     && ((Triple)o).y==y 
00096                     && ((Triple)o).z==z );         
00097         }
00098     }
00099     
00100     void renderSelf() {   
00101         if (dirty){
00102             balance();
00103             balance();
00104             dirty=false;
00105         }                
00106     }
00107     
00108 }

Generated on Tue Apr 7 17:57:22 2009 for visclient by  doxygen 1.5.1