VisClient/org/apache/lucene/demo/html/Entities.java

Go to the documentation of this file.
00001 package org.apache.lucene.demo.html;
00002 
00020 import java.util.HashMap;
00021 import java.util.Map;
00022 
00023 public class Entities {
00024  static final Map<String, String> decoder = new HashMap<String, String>(300);
00025  static final String[] encoder = new String[0x100];
00026 
00027  public static final String decode(String entity) {
00028   if (entity.charAt(entity.length()-1) == ';') // remove trailing semicolon
00029    entity = entity.substring(0, entity.length()-1);
00030   if (entity.charAt(1) == '#') {
00031    int start = 2;
00032    int radix = 10;
00033    if (entity.charAt(2) == 'X' || entity.charAt(2) == 'x') {
00034     start++;
00035     radix = 16;
00036    }
00037    Character c =
00038     new Character((char)Integer.parseInt(entity.substring(start), radix));
00039    return c.toString();
00040   } else {
00041    String s = (String)decoder.get(entity);
00042    if (s != null)
00043     return s;
00044    else return "";
00045   }
00046  }
00047 
00048  public static final String encode(String s) {
00049   int length = s.length();
00050   StringBuffer buffer = new StringBuffer(length * 2);
00051   for (int i = 0; i < length; i++) {
00052    char c = s.charAt(i);
00053    int j = (int)c;
00054    if (j < 0x100 && encoder[j] != null) {
00055     buffer.append(encoder[j]);        // have a named encoding
00056     buffer.append(';');
00057    } else if (j < 0x80) {
00058     buffer.append(c);             // use ASCII value
00059    } else {
00060     buffer.append("&#");           // use numeric encoding
00061     buffer.append((int)c);
00062     buffer.append(';');
00063    }
00064   }
00065   return buffer.toString();
00066  }
00067 
00068  static final void add(String entity, int value) {
00069   decoder.put(entity, (new Character((char)value)).toString());
00070   if (value < 0x100)
00071    encoder[value] = entity;
00072  }
00073 
00074  static {
00075   add("&nbsp",  160);
00076   add("&iexcl", 161);
00077   add("&cent",  162);
00078   add("&pound", 163);
00079   add("&curren", 164);
00080   add("&yen",  165);
00081   add("&brvbar", 166);
00082   add("&sect",  167);
00083   add("&uml",  168);
00084   add("&copy",  169);
00085   add("&ordf",  170);
00086   add("&laquo", 171);
00087   add("&not",  172);
00088   add("&shy",  173);
00089   add("&reg",  174);
00090   add("&macr",  175);
00091   add("&deg",  176);
00092   add("&plusmn", 177);
00093   add("&sup2",  178);
00094   add("&sup3",  179);
00095   add("&acute", 180);
00096   add("&micro", 181);
00097   add("&para",  182);
00098   add("&middot", 183);
00099   add("&cedil", 184);
00100   add("&sup1",  185);
00101   add("&ordm",  186);
00102   add("&raquo", 187);
00103   add("&frac14", 188);
00104   add("&frac12", 189);
00105   add("&frac34", 190);
00106   add("&iquest", 191);
00107   add("&Agrave", 192);
00108   add("&Aacute", 193);
00109   add("&Acirc", 194);
00110   add("&Atilde", 195);
00111   add("&Auml",  196);
00112   add("&Aring", 197);
00113   add("&AElig", 198);
00114   add("&Ccedil", 199);
00115   add("&Egrave", 200);
00116   add("&Eacute", 201);
00117   add("&Ecirc", 202);
00118   add("&Euml",  203);
00119   add("&Igrave", 204);
00120   add("&Iacute", 205);
00121   add("&Icirc", 206);
00122   add("&Iuml",  207);
00123   add("&ETH",  208);
00124   add("&Ntilde", 209);
00125   add("&Ograve", 210);
00126   add("&Oacute", 211);
00127   add("&Ocirc", 212);
00128   add("&Otilde", 213);
00129   add("&Ouml",  214);
00130   add("&times", 215);
00131   add("&Oslash", 216);
00132   add("&Ugrave", 217);
00133   add("&Uacute", 218);
00134   add("&Ucirc", 219);
00135   add("&Uuml",  220);
00136   add("&Yacute", 221);
00137   add("&THORN", 222);
00138   add("&szlig", 223);
00139   add("&agrave", 224);
00140   add("&aacute", 225);
00141   add("&acirc", 226);
00142   add("&atilde", 227);
00143   add("&auml",  228);
00144   add("&aring", 229);
00145   add("&aelig", 230);
00146   add("&ccedil", 231);
00147   add("&egrave", 232);
00148   add("&eacute", 233);
00149   add("&ecirc", 234);
00150   add("&euml",  235);
00151   add("&igrave", 236);
00152   add("&iacute", 237);
00153   add("&icirc", 238);
00154   add("&iuml",  239);
00155   add("&eth",  240);
00156   add("&ntilde", 241);
00157   add("&ograve", 242);
00158   add("&oacute", 243);
00159   add("&ocirc", 244);
00160   add("&otilde", 245);
00161   add("&ouml",  246);
00162   add("&divide", 247);
00163   add("&oslash", 248);
00164   add("&ugrave", 249);
00165   add("&uacute", 250);
00166   add("&ucirc", 251);
00167   add("&uuml",  252);
00168   add("&yacute", 253);
00169   add("&thorn", 254);
00170   add("&yuml",  255);
00171   add("&fnof",  402);
00172   add("&Alpha", 913);
00173   add("&Beta",  914);
00174   add("&Gamma", 915);
00175   add("&Delta", 916);
00176   add("&Epsilon",917);
00177   add("&Zeta",  918);
00178   add("&Eta",  919);
00179   add("&Theta", 920);
00180   add("&Iota",  921);
00181   add("&Kappa", 922);
00182   add("&Lambda", 923);
00183   add("&Mu",   924);
00184   add("&Nu",   925);
00185   add("&Xi",   926);
00186   add("&Omicron",927);
00187   add("&Pi",   928);
00188   add("&Rho",  929);
00189   add("&Sigma", 931);
00190   add("&Tau",  932);
00191   add("&Upsilon",933);
00192   add("&Phi",  934);
00193   add("&Chi",  935);
00194   add("&Psi",  936);
00195   add("&Omega", 937);
00196   add("&alpha", 945);
00197   add("&beta",  946);
00198   add("&gamma", 947);
00199   add("&delta", 948);
00200   add("&epsilon",949);
00201   add("&zeta",  950);
00202   add("&eta",  951);
00203   add("&theta", 952);
00204   add("&iota",  953);
00205   add("&kappa", 954);
00206   add("&lambda", 955);
00207   add("&mu",   956);
00208   add("&nu",   957);
00209   add("&xi",   958);
00210   add("&omicron",959);
00211   add("&pi",   960);
00212   add("&rho",  961);
00213   add("&sigmaf", 962);
00214   add("&sigma", 963);
00215   add("&tau",  964);
00216   add("&upsilon",965);
00217   add("&phi",  966);
00218   add("&chi",  967);
00219   add("&psi",  968);
00220   add("&omega", 969);
00221   add("&thetasym",977);
00222   add("&upsih", 978);
00223   add("&piv",  982);
00224   add("&bull",  8226);
00225   add("&hellip", 8230);
00226   add("&prime", 8242);
00227   add("&Prime", 8243);
00228   add("&oline", 8254);
00229   add("&frasl", 8260);
00230   add("&weierp", 8472);
00231   add("&image", 8465);
00232   add("&real",  8476);
00233   add("&trade", 8482);
00234   add("&alefsym",8501);
00235   add("&larr",  8592);
00236   add("&uarr",  8593);
00237   add("&rarr",  8594);
00238   add("&darr",  8595);
00239   add("&harr",  8596);
00240   add("&crarr", 8629);
00241   add("&lArr",  8656);
00242   add("&uArr",  8657);
00243   add("&rArr",  8658);
00244   add("&dArr",  8659);
00245   add("&hArr",  8660);
00246   add("&forall", 8704);
00247   add("&part",  8706);
00248   add("&exist", 8707);
00249   add("&empty", 8709);
00250   add("&nabla", 8711);
00251   add("&isin",  8712);
00252   add("&notin", 8713);
00253   add("&ni",   8715);
00254   add("&prod",  8719);
00255   add("&sum",  8721);
00256   add("&minus", 8722);
00257   add("&lowast", 8727);
00258   add("&radic", 8730);
00259   add("&prop",  8733);
00260   add("&infin", 8734);
00261   add("&ang",  8736);
00262   add("&and",  8743);
00263   add("&or",   8744);
00264   add("&cap",  8745);
00265   add("&cup",  8746);
00266   add("&int",  8747);
00267   add("&there4", 8756);
00268   add("&sim",  8764);
00269   add("&cong",  8773);
00270   add("&asymp", 8776);
00271   add("&ne",   8800);
00272   add("&equiv", 8801);
00273   add("&le",   8804);
00274   add("&ge",   8805);
00275   add("&sub",  8834);
00276   add("&sup",  8835);
00277   add("&nsub",  8836);
00278   add("&sube",  8838);
00279   add("&supe",  8839);
00280   add("&oplus", 8853);
00281   add("&otimes", 8855);
00282   add("&perp",  8869);
00283   add("&sdot",  8901);
00284   add("&lceil", 8968);
00285   add("&rceil", 8969);
00286   add("&lfloor", 8970);
00287   add("&rfloor", 8971);
00288   add("&lang",  9001);
00289   add("&rang",  9002);
00290   add("&loz",  9674);
00291   add("&spades", 9824);
00292   add("&clubs", 9827);
00293   add("&hearts", 9829);
00294   add("&diams", 9830);
00295   add("&quot",  34);
00296   add("&amp",  38);
00297   add("&lt",   60);
00298   add("&gt",   62);
00299   add("&OElig", 338);
00300   add("&oelig", 339);
00301   add("&Scaron", 352);
00302   add("&scaron", 353);
00303   add("&Yuml",  376);
00304   add("&circ",  710);
00305   add("&tilde", 732);
00306   add("&ensp",  8194);
00307   add("&emsp",  8195);
00308   add("&thinsp", 8201);
00309   add("&zwnj",  8204);
00310   add("&zwj",  8205);
00311   add("&lrm",  8206);
00312   add("&rlm",  8207);
00313   add("&ndash", 8211);
00314   add("&mdash", 8212);
00315   add("&lsquo", 8216);
00316   add("&rsquo", 8217);
00317   add("&sbquo", 8218);
00318   add("&ldquo", 8220);
00319   add("&rdquo", 8221);
00320   add("&bdquo", 8222);
00321   add("&dagger", 8224);
00322   add("&Dagger", 8225);
00323   add("&permil", 8240);
00324   add("&lsaquo", 8249);
00325   add("&rsaquo", 8250);
00326   add("&euro",  8364);
00327 
00328  }
00329 }

Generated on Tue Apr 7 17:57:19 2009 for visclient by  doxygen 1.5.1